Jazykové vzdělávání a vše o něm

Cambridgeské zkoušky – co,proč,jak,kdy a kde? DÍL PRVNÍ

Když se řekne Cambridge, tak si jistě všichni vybavíme proslulou univerzitu, případně krásné město v Anglii. Nepochybuji o tom, že každý Cambridge zná. Co ale, když se řekne cambridgeské zkoušky? Víte? Máte ponětí, o čem je řeč nebo tápete ve tmě? Pokud nevíte, o co se jedná, čtěte dál. V následujícím příspěvku se dozvíte co to jsou cambridgeské zkoušky, jaké druhy cambridgeských zkoušek rozlišujeme a jejich specifikaci. Pokud toto téma už máte zmáknuté, počkejte si na jeden z našich dalších příspěvků, kde se budeme věnovat termínům zkoušek pro rok 2016 a také cenám.

images

Co jsou to cambridgeské zkoušky?

Začněme ale hezky popořádku. Takže, co že to ty cambridgeské zkoušky jsou? Ve zkratce se jedná o takzvané ESOL zkoušky certifikované společností Cambridge English Language Assessment. Zkratka ESOL přitom zastupuje výraz “English for Speakers of Other Languages”, tedy “Angličtina pro mluvčí jiných jazyků”. Jinými slovy se jedná o zkoušky z angličtiny určené těm, pro které není angličtina rodným jazykem.

Proč zrovna cambridgeské zkoušky?

Možná si říkáte, že zkoušek z angličtiny je velké množství, tak proč zrovna ty cambridgeské. Důvod je prostý. Jak se píše na stránkách Cambridge English “Cambridgeské zkoušky jsou dlouhodobě celosvětově nejprestižnější jazykovou kvalifikací v oblasti angličtiny. Celosvětově je uznává více než 11 000 univerzit, zaměstnavatelů, autorit a úřadů.”

Zkrátka a jednoduše – složení některé z cambridgeských zkoušek vám docela jednoduše otevírá bránu do studijního a pracovního světa mimo ČR. Většina světových univerzit či středních škol od českých zájemců o vzdělání vyžaduje certifikát o složení některé z těchto jazykových zkoušek. Stejně tak to může být s potenciálními zaměstnavateli.

Pomoct vám nicméně cambridgeské zkoušky mohou i v rámci ČR. I české univerzity většinou vyžadují zkoušku z angličtiny na určité úrovni a disponujete-li zkouškou z Cambridge, už si nemusíte jazyk zapisovat v rámci studia. Mnoho českých zaměstnavatelů navíc také vyžaduje znalost anglického jazyka. A možnost doložit ji prostřednictvím certifikátu, vám skýtá jednoznačnou konkurenční výhodu.

Jaké jsou druhy cambridgeských zkoušek?

Pozitivní na cambridgeských zkouškách je to, že pokrývají všechny věkové kategorie a všechny znalostní úrovně. Rozlišujeme hned několik kategorií cambridgeských zkoušek – všeobecnou angličtinu, angličtinu pro děti, obchodní angličtinu, právní angličtinu a zkoušky za účelem získání víz do UK. Jelikož se jedná o opravdu širokou oblast, budeme se v tomto příspěvku věnovat pouze obecné angličtině a angličtině pro děti.

1. Zkoušky ze všeobecné angličtiny.

Tyto zkoušky se dělí do 5 úrovní, pokrývajících mezinárodně uznávané úrovně jazykových znalostí (A2, B1, B2, C1, C2). Nejnižší úrovní je zkouška nesoucí jméno KET, čili “Key English Test” neboli zkouška klíčových znalostí. Tato zkouška testuje, že ovládáte základy a že jste schopni dorozumět se v každodenních situacích. V případě jejího složení obdržíte certifikát alespoň na úrovni A2 (poznámka: v případě hodně dobrých výsledků se můžete u každé zkoušky posunout o úroveň výš).

Na KET úrovňově navazuje zkouška PET (Preliminary English Test), tedy test “úvodní”. Tato zkouška “dokládá, že jste schopni komunikovat v angličtině v každodenních praktických situacích. Je dobrým základem, pokud chcete získat profesní kvalifikaci v angličtině.” (British Council). Při jejím složení obdržíte certifikát s minimální úrovní B1.

Další variantou, a v praxi tou nejčastěji skládanou, jsou zkoušky FCE (First Certificate in English) neboli “první certifikát z angličtiny”. Ten, dle informací British Councilu, “dokazuje, že dokážete hovořit a psát anglicky na takové úrovni, abyste mohli pracovat nebo studovat v anglicky mluvícím prostředí.” Jedná se také o nejčastěji vyžadovanou zkoušku školami a zaměstnavateli. Za její složení obdržíte certifikát na minimální úrovni B2.

Chcete-li však jít ještě dál, můžete si udělat zkoušku CAE (Cambridge Advanced Certificate in English), tedy cambridgeský certifikát z pokročilé angličtiny. CAE je zkouška vhodná buď pro ty, kteří se chystají pracovat či studovat v zahraničí anebo pro ty, kteří se běžně vyskytují v anglicky mluvícím prostředí. CAE vám zajistí certifikát na minimální úrovni C1, a to už je něco.

No a pokud chcete být opravdu “master”, udělejte si zkoušku CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English), tedy zkoušku dokazující perfektní zběhlost v anglickém jazyce. Při jejím složení by měla být vaše angličtina na takové úrovni, že budete schopni angličtinu plynule používat ve složitých výzkumných, vědeckých a profesních situacích. Se složením CPE získáte certifikát dokládající znalosti AJ na té nejvyšší možné úrovni, C2.

2. Angličtina pro děti

Zkoušky všeobecné angličtiny jsou určeny primárně dospělým studentům a starším žákům. I mladší děti však mají možnost ověřit si své znalosti prostřednictvím zkoušek. Nutno však podotknout, že účel anglických zkoušek pro děti je trochu někde jinde, než je tomu u zkoušek obecné angličtiny. Zatímco u zkoušek obecné angličtiny, které jsme si představili výše, jde skutečně primárně o prokázání znalostí, například pro účely studia nebo práce, zkoušky angličtiny pro děti mají především motivační charakter. Jejich cílem je posilovat v dětech vztah ke studiu jazyka a zvyšovat jejich sebevědomí v této oblasti. Tento záměr dokládají i ceny zkoušek, které jsou výrazně nižší, než u zkoušek obecných a jsou tedy mnohem dostupnější.

A jaké zkoušky tedy mohou děti skládat? Zpravidla začínají na úrovni “Starters”, která je určena dětem ve věku přibližně 7-8 let. Zkouška je označena úrovní začátečník a od dětí nevyžaduje nic jiného, než schopnost pojmenovávat barvy, zodpovědět jednoduché otázky o sobě a napsat krátké jednoslovné odpovědi na jednoduché otázky.

Na Starters pak navazuje úroveň “Movers”. Zkouška Movers je určena primárně dětem ve věkové kategorii 8-11 let. Od žáků vyžaduje porozumění jednoduchým pokynům v angličtině, schopnost vyplnění formuláře a reagování na otázky o sobě, odpovídání na obecné otázky a schopnost sepsat jednoduchá fakta, která znají z příběhů. Tato zkouška je označena úrovní A1, tedy úrovní základních znalostí.

Nejvyšší zkouškou z dětské kategorie je potom zkouška s názvem “Flyers”. Zkouška je určena dětem od 9 do 12 let a vyžaduje od nich: schopnost vysvětlit rozdíly mezi dvěma příběhy nebo obrázky, schopnost napsat nebo vyprávět krátký příběh v angličtině a schopnost klást otázky a používat minulý čas. V případě jejího složení žák obdrží certifikát na úrovni A2 (poznámka: dětské zkoušky se odlišují značkou YLE – Young Learners English – a není možné je zaměnit za zkoušky obecné angličtiny na stejné úrovni).

A jelikož už je v tuto chvíli informací až až, pokračování příště. V příštím díle se budeme věnovat zbylým 3 kategoriím cambridgeských zkoušek.

Jeden komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *