Jazykové vzdělávání a vše o něm,  Ze života JS FAN

Dilema mateřských škol. Dopoledne hraní, odpoledne výuka. Nebo obráceně?

Pokud jenom trochu sledujete, co se odehrává v českém školství, pravděpodobně už jste zaznamenali nejnovější počin školské inspekce. Ten se týká předškolního vzdělávání, a to konkrétně placených kroužků. 

Prolight.cz_IMG_9867raw

Nevůle vůči dopoledním placeným kroužkům v mateřských školách Česká školní inspekce projevovala už delší dobu. To, že se jí dopolední placené kroužky nelíbí a že aktivní ředitelky a ředitelé školek s hojnou nabídkou zájmových aktivit mají stále těžší a těžší si svůj program obhájit, jsme pozorovali již posledních pár let.

V tuto chvíli situace vygradovala. Inspekce se totiž rozhodla současný stav a bojůvky vyřešit plošným nařízením. Z tohoto nařízení vyplývá, že od září příštího roku školky nebudou moci nabízet placené kroužky v dopoledních hodinách. Tento  nadstandard budou smět dále poskytovat pouze v odpoledních hodinách. Jedinou výjimku tvoří situace, když školka kroužek zařadí do rámcového vzdělávacího plánu. Pak ale nesmí být hrazený ze strany rodičů a ředitelé musí zvolit jednu ze dvou variant – 1) nechat činnost vést vlastními učitelkami z MŠ (zde přirozeně nastává problém s odbornou kvalifikací), 2) hradit kroužek z vlastních finančních prostředků (což je pro řadu zařízení více než problematické).

Důvody rozhodnutí školské inspekce tak, jak je udala, jsou jednoduché. Vycházejí z celkové koncepce předškolní výchovy, ve které je právě dopolední čas určen společnému vzdělávání a rozvoji. Odcházení dětí na placené kroužky pak narušuje práci učitelek. Jednak tím, že děti odcházejí na placené kroužky v průběhu celého dopoledne a courají se sem a tam. Jednak také tím, že díky svým kroužkům mohou být částečně vyloučeny ze společného programu a může jim něco “utéct”.

V žádném případě není záměrem tohoto příspěvku soudit důvody školské inspekce k přijetí příslušného opatření ani to, jestli se v obecné rovině jedná o rozhodnutí dobré nebo špatné.  To nespadá do mé kompetence. Jelikož však mám za sebou několik let zkušeností s výukou angličtiny v MŠ, a to v jakoukoli denní dobu, dovoluji si vyjádřit se jmenovitě k výuce angličtiny a k tomu, co se stane, pokud se přesune do odpoledních hodin. Proto píši tento článek s titulkem “Dopoledne hraní, odpoledne výuka. Nebo obráceně? Aneb proč je špatný nápad předškoláky učit odpoledne.”

Problémy s odpolední výukou angličtiny v mateřských školách se z mého pohledu dají shrnout do 4 základních bodů, které spolu vzájemně souvisejí.

  1. Únava. Představte si, že se večer vrátíte domů po náročném pracovním dni. Asi se těšíte, až si sednete, dáte si dobrou večeři a budete relaxovat u televize nebo u jiné odpočinkové aktivity, že? A teď si představte, že byste se místo toho měli vydat rovnou na vzdělávací kurz nebo si doma místo oblíbené knížky otevřít učebnici fyziky a začít studovat. Jak by vám to asi šlo? A s jakou chutí byste se do studia pustili? Dovedu si představit, že byste neskákali nadšením do stropu. Obzvlášť pokud nepracujete manuálně. No a děti to mají stejně. Ačkoli jako dospělí produktivní lidé možná nedokážeme dost dobře pochopit, jak by mohlo děti hraní si ve školce unavit, je to tak. Program, který děti dennodenně v MŠ absolvují, je pro ně také vyčerpávající. V odpoledních hodinách jsou zpravidla také unavené a těší se domů. Opravdu si myslíte, že je nejlepší řešení jim na tento čas naplánovat vzdělávací kroužek?
  2. Koncentrace. S únavou jde samozřejmě ruku v ruce také soustředěnost. Děti už toho odpoledne mají velmi často dost. Jsou zahlcené nejrůznějšími podněty a zážitky z uplynulého dne a unavené z nejrůznějších aktivit, které absolvovaly v rámci společného programu. Když je v takovéto fázi posadíte do třídy s tím, že se budou učit anglicky, výsledek nikdy nebude takový, jako když na výuku dorazí svěží a odpočaté na počátku dne. Situaci už zcela nezachrání ani ten nejschopnější lektor s nejzábavnějšími aktivitami.
  3. Zlobení. Tento bod opět úzce souvisí s předchozími dvěma body a zároveň je tím, který lektorům nejvíc znesnadňuje práci. Zlobení, roztěkanost či neposednost se přitom nedají dětem tak docela vyčítat a můžou se projevit i u toho nejhodnějšího z nich. Důvod? Únava. Zatímco my dospělí býváme v případě únavy zpomalení, letargičtí a línější, předškoláci to mají přesně naopak. V okamžiku, kdy se začnou cítit utahaní, začínají být roztěkaní, rozlítaní a neposední. Chtít po nich, aby v tomto stavu hezky seděly a dávaly pozor nebo aby se soustředily na hru a odpovídali na otázky, občas bývá opravdu nesnadný úkol.
  4. (Ne)Přítomnost. Prostě a jednoduše – plno rodičů si děti odvádí po obědě. Nabídka odpoledních kroužků se tedy nikdy nedotkne zdaleka všech rodičů. Samozřejmě, rodiče mají možnost nechat svého potomka v den kroužku ve školce déle. To ale ne každé dítě snese.

Možná se teď ptáte, jestli má tedy vůbec smysl dětem odpolední kroužek angličtiny ve školce platit. Nebojte. Přes to všechno má. I když výsledky učení budou vždycky o malinko lepší v dopoledních hodinách, i odpoledne se toho děti zvládnou hodně naučit. A hlavně. Seznámí se s jazykem a zvyknou si na něj. Což je nesmírná výhoda při nástupu do základní školy, kde je již od první třídy čeká řádná a občas nesnadná výuka. Je prokázáno, že dítě, které si v rané fázi vývoje osvojí základy cizí řeči, se ji v budoucnu učí mnohem snáz a rychleji, než jeho vrstevníci, kteří se s jazykem setkávají poprvé až na základní škole.

No a pokud berete výuku cizího jazyka u svých dětí opravdu vážně a chcete, aby se naučilo víc, než pár základních slovíček či frází a základní komunikaci, můžete jej přihlásit do jazykových kurzů v naší jazykové škole. Kurzy sice probíhají taktéž odpoledne, ale v malých skupinách (max 6 dětí) a v 90 minutových výukových blocích. Díky malým skupinkám má lektor možnost věnovat více pozornosti každému dítěti a přizpůsobovat výuku jejich aktuálnímu rozpoložení, což zaručuje lepší výsledky práce. Delší časový úsek (90 minutový blok oproti 30 minutovému bloku ve školce) pak zase skýtá větší intenzitu práce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *