Jazykové vzdělávání a vše o něm

Bilingvní výchova – trend současnosti

Bilingvní výchova je téma, které je poslední dobou stále více a více diskutované. Stálé zvyšování zájmu o toto téma vyplývá z otevírání naší společnosti, kde už nejsou výjimkou páry smíšené z Čecha a cizince a kde není výjimkou ani odstěhování se českých párů do zahraničí. Pojďme se tedy té bilingvní výchově alespoň ve zkratce podívat na zoubek.

7242169022_8a5db0c00c_o

Co je to bilingvní výchova? 

Bilingvní neboli vícejazyčnou výchovou se myslí taková výchova, kdy lidi z nejbližšího okolí dítěte (nejčastěji matka a otec) mluví 2 odlišnými jazyky (například česky a anglicky). Dítě se tedy hned o narození paralelně setkává se 2 cizími jazyky, které postupně vstřebává jako své 2 rodné řeči.

Nutno však dodat, že se takovýto popis týká ideální formy přirozené a perfektně vedené bilingvní výchovy. Zpravidla totiž dítě jeden z jazyků upřednostňuje a může i nastat období, kdy druhou řeč odmítá.

Jaké jsou výhody bilingvní výchovy?

 1. Dítě se přirozeným způsobe učí využívat 2 nebo i více jazyků najednou. A jde mu to celkem snadno. V raném věku dítěte jsou totiž řečová centra doširoka otevřená k vnímání řeči. Zhruba od 3 let se pak začínají pozvolna uzavírat.
 2. Snadnější studium dalších jazyků v pozdějším věku. Dítě má mnohem větší základy na kterých může stavět, lépe chápe jazykové rozdílnosti a je senzitivnější ke vnímání nových zvukových podnětů.
 3. Dítě se učí větší toleranci k cizím kulturám. Spolu se 2 mateřskými jazyky totiž proniká i do dvou (často velmi odlišných) kultur, které vnímá jako rovnocenné.
 4. Dítě se naučí přemýšlet v obou jazycích. Řeč se pro něj stává zcela přirozenou a díky tomu je schopno například simultánních překladů.
 5. Dítěti může pomoci k většímu sebevědomí. Hned od malička má určitý náskok před vrstevníky.
 6. Lepší profesní uplatnění v dospělosti. Jeden cizí jazyk se již dnes považuje za standard.

Jaké jsou nevýhody bilingvní výchovy?

 1. Nevědomé mixování jazyků. K němu dochází zejména ve věku do 6 let, pak by mělo samo odeznít.
 2. Delší doba ke zvládnutí obou řečí. Vzhledem k tomu, že se děti paralelně učí 2 jazykové systémy, může jim trvat delší dobu, než svou řeč dovedou do dobré úrovně. Ještě v předškolním období se mohou vyskytovat časté agramatismy nebo třeba šišlání.
 3. Velká náročnost pro rodiče. Pokud se má bilingvní výchova opravdu podařit, je nutné, aby rodiče dodržovali přísná pravidla komunikace s dítětem. Důležité je zejména to, aby s dítětem hovořili výlučně ve svém mateřském jazyce (a nemátli ho tak ještě víc) a aby jasně vymezili přechody mezi změnami komunikačního jazyka.
 4. Dítě může začít jednu z řečí odmítat (většinou dočasně) a přestat tak s jedním z rodičů komunikovat.
 5. Některé děti mohou na bilingvní výchovu reagovat opožděním vývoje.

Nakonec nutno dodat, že riziko nastává i tehdy, pokud se o nastolení bilingvního prostředí snaží 2 česky mluvící rodiče. I v případě, že (například) angličtina jednoho z nich dosahuje vysoce pokročilé úrovně, většinou se nejedná o znalost na úrovni rodného jazyka. A věřte nebo ne, díte to vycítí. No a pak je ještě více zmatené. A je tím zmatenější, pokud v jeho přítomnosti daný rodič nemluví vždy anglicky.

A závěr? Pokud máte dobré zázemí a předpoklady k nastolení kvalitního bilingvního prostředí, zkuste to. Je ale nutné dítě bedlivě pozorovat. Pokud nastanou jakékoli odchylky v jeho psychickém vývoji či vývoji řeči je lepší situaci konzultovat s psychologem a případně zajistit změnu ve výchově (v závislosti na možnostech).

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *