Bilingvální výchova – trend současnosti

Bilingvní výchova je téma, které je poslední dobou stále více a více diskutované. Stálé zvyšování zájmu o toto téma vyplývá z otevírání naší společnosti, kde už nejsou výjimkou páry smíšené z Čecha a cizince a kde není výjimkou ani odstěhování se českých párů do zahraničí. Pojďme se tedy té bilingvní výchově alespoň ve zkratce podívat na zoubek.

7242169022_8a5db0c00c_o

Co je to bilingvní výchova? 

Bilingvní neboli vícejazyčnou výchovou se myslí taková výchova, kdy lidi z nejbližšího okolí dítěte (nejčastěji matka a otec) mluví 2 odlišnými jazyky (například česky a anglicky). Dítě se tedy hned o narození paralelně setkává se 2 cizími jazyky, které postupně vstřebává jako své 2 rodné řeči.

Nutno však dodat, že se takovýto popis týká ideální formy přirozené a perfektně vedené bilingvní výchovy. Zpravidla totiž dítě jeden z jazyků upřednostňuje a může i nastat období, kdy druhou řeč odmítá.

Jaké jsou výhody bilingvní výchovy?

 1. Dítě se přirozeným způsobe učí využívat 2 nebo i více jazyků najednou. A jde mu to celkem snadno. V raném věku dítěte jsou totiž řečová centra doširoka otevřená k vnímání řeči. Zhruba od 3 let se pak začínají pozvolna uzavírat.
 2. Snadnější studium dalších jazyků v pozdějším věku. Dítě má mnohem větší základy na kterých může stavět, lépe chápe jazykové rozdílnosti a je senzitivnější ke vnímání nových zvukových podnětů.
 3. Dítě se učí větší toleranci k cizím kulturám. Spolu se 2 mateřskými jazyky totiž proniká i do dvou (často velmi odlišných) kultur, které vnímá jako rovnocenné.
 4. Dítě se naučí přemýšlet v obou jazycích. Řeč se pro něj stává zcela přirozenou a díky tomu je schopno například simultánních překladů.
 5. Dítěti může pomoci k většímu sebevědomí. Hned od malička má určitý náskok před vrstevníky.
 6. Lepší profesní uplatnění v dospělosti. Jeden cizí jazyk se již dnes považuje za standard.

Jaké jsou nevýhody bilingvní výchovy?

 1. Nevědomé mixování jazyků. K němu dochází zejména ve věku do 6 let, pak by mělo samo odeznít.
 2. Delší doba ke zvládnutí obou řečí. Vzhledem k tomu, že se děti paralelně učí 2 jazykové systémy, může jim trvat delší dobu, než svou řeč dovedou do dobré úrovně. Ještě v předškolním období se mohou vyskytovat časté agramatismy nebo třeba šišlání.
 3. Velká náročnost pro rodiče. Pokud se má bilingvní výchova opravdu podařit, je nutné, aby rodiče dodržovali přísná pravidla komunikace s dítětem. Důležité je zejména to, aby s dítětem hovořili výlučně ve svém mateřském jazyce (a nemátli ho tak ještě víc) a aby jasně vymezili přechody mezi změnami komunikačního jazyka.
 4. Dítě může začít jednu z řečí odmítat (většinou dočasně) a přestat tak s jedním z rodičů komunikovat.
 5. Některé děti mohou na bilingvní výchovu reagovat opožděním vývoje.

Nakonec nutno dodat, že riziko nastává i tehdy, pokud se o nastolení bilingvního prostředí snaží 2 česky mluvící rodiče. I v případě, že (například) angličtina jednoho z nich dosahuje vysoce pokročilé úrovně, většinou se nejedná o znalost na úrovni rodného jazyka. A věřte nebo ne, díte to vycítí. No a pak je ještě více zmatené. A je tím zmatenější, pokud v jeho přítomnosti daný rodič nemluví vždy anglicky.

A závěr? Pokud máte dobré zázemí a předpoklady k nastolení kvalitního bilingvního prostředí, zkuste to. Je ale nutné dítě bedlivě pozorovat. Pokud nastanou jakékoli odchylky v jeho psychickém vývoji či vývoji řeči je lepší situaci konzultovat s psychologem a případně zajistit změnu ve výchově (v závislosti na možnostech).

 

Please follow and like us:
0

Studium v kurzu nebo samostudium doma?

V minulém příspěvku jsme srovnávali studium v kurzu s individuálními lekcemi. Dnes bych se ráda podívala na srovnání něčeho dalšího. Totiž studia v kurzu a samostudia doma. Sama jsem v životě, a to v dostatečné míře, absolvovala oboje. Myslím tedy, že mám na oba druhy studia vcelku dobrý náhled. Tady je seznam toho, co považuji za hlavní klady a zápory skupinové výuky i samostudia. 

11050146_1094960110533512_5703867888634013139_n

Studium v kurzu

 

+ přítomnost lektora. Ten vás vede, vše vám vysvětlí a může vás opravit, pokud uděláte chybu.

+ interaktivnost. Člověk se nejlépe učí praktickým procvičováním – například při skupinovém nácviku reálných situací.

+ možnost aktivní komunikace. Pokud se chcete naučit cizí řeč, pak musíte mluvit, mluvit a mluvit. A k tomu nutně potřebujete další lidi.

+ větší motivace. Když opadne prvotní nadšení a vnitřní motivace slábne, stále zůstává myšlenka na zaplacený kurz, neprobranou učebnici a spolustudenty v kurzu.

+ organizovanost studia a větší logická návaznost. Zkušený lektor ví, jak výuku vést a co probírat dál tak, aby vám studium skutečně k něčemu bylo a abyste se v něm neztratili.

– méně prostoru k probírání individuálních nedostatků. Ve skupině lektor nikdy nemůže větší množství pozornosti věnovat jednomu studentovi a zanedbávat tak ostatní.

– menší flexibilita v probírané látce. V kurzu se vždy jede podle předem připravené osnovy a z té se zpravidla neodbočuje. Musíte se tedy smířit i s probíráním toho, co pro vás osobně není důležité nebo co už umíte.

– vázanost na přesné termíny a časy. Kurz probíhá v ty a ty dny od-do. Přes to nejede vlak.

– menší časová dotace. POKUD se studiu věnujete pouze v kurzu, bývá to zpravidla méně času/týden, než pokud byste se studiu věnovali samostatně. I při docházení do kurzu je tedy dobré věnovat nějaký čas opakování a samostudiu doma.

 

Samostudium

 

+ zaměřenost na individuální nedostatky a slabá místa. Při samostudiu se věnujete pouze tomu, v čem máte mezery nebo co byste si chtěli procvičit. Nemusíte ztrácet čas s látkou, která pro vás postrádá význam.

+ větší flexibilita v čase studia. Studujete prostě tehdy, kdy se vám to hodí a kdy máte zrovna čas. Ale pozor, to může být i nevýhoda. Pokud ke studiu přistupujete stylem, že „si k tou sednete, až budete mít vše hotovo“, může se dost dobře stát, že vám to nedá ani hodinu týdně.

+ větší flexibilita v probírané látce. Nemusíte se vázat na nějaké osnovy a v látce můžete libovolně přeskakovat nebo se vracet.

+ větší časová dotace. POKUD máte dostatečně silnou vůli a uděláte ze studia prioritu, můžete mu za pomoci samostudia věnovat podstatně více času, než kolik by vás stálo docházení do kurzu.

– absence lektora. Musíte se spolehnout pouze na vaše správné pochopení látky. Nemáte u sebe nikoho, kdo by objasnil případné misinterpretace nebo opravil špatnou výslovnost.

– absence komunikační složky. Schopnost mluvení je tou základní složkou ve studiu jazyka. Pokud se učíte sami doma, prostor pro procvičení budete hledat obtížně.

– menší či nulová možnost k praktickému procvičení. Tento bod úzce souvisí s bodem předchozím . Pokud si nemáte ve studovaném jazyce s kým popovídat, nemůžete ani prakticky procvičit gramatiku či slovní zásobu.

– problém s motivací. Jestli-že nejste vázaní na určitý den a čas, kdy se máte dostavit do kurzu, může pro vás být obtížné vyhradit si prostor pro studium.

 

Jak to vidíte vy? Volili byste raději studium v kurzu nebo samostudium doma? Napadají vás nějaké další výhody či nevýhody? Určitě se nebojte a podělte se o ně s námi v komentářích. 🙂

Please follow and like us:
0

Jazykový kurz nebo individuální lekce?

Jaké jsou plusy a mínusy běžných skupinových kurzů cizího jazyka v porovnání s individuální výukou? Dá se říct, co je lepší? Jak asi tušíte, záleží na situaci a na tom, co od kurzu očekáváte. Nebudeme soudit, ale sepsali jsme pár základních kladů a záporů obou typů výuky, které by mohly napomoct vašemu rozhodování.

 

Studium v kurzu

+ interaktivnost (můžete komunikovat s dalšími studenty, dělat s nimi cvičení, hrát hry..)

+ přítomnost lektora (který vás může opravit)

+ trénink v „praxi“ (možnost praktických komunikačních cvičení je k nezaplacení)

+ motivace (když už jsem si to zaplatil, tak tam budu chodit a budu se učit..)

+ menší náročnost (v kurzu nejste jedinou osobou = jsou chvíle, kdy si můžete odpočinout)

obecné schéma (musíte se občas věnovat i tomu, co už umíte nebo co pro vás není důležité)

více studentů ve skupině (a tedy méně času, který může lektor věnovat vám osobně)

menší důraz na konverzaci (nejedná-li se tedy výslovně o konverzační kurz)

 

Individuální výuka

+ větší intenzivnost (lektor se věnuje jen a jen vám)

+ nastavení kurzu podle vašich potřeb (probírá se jen to, co si přejete a co potřebujete)

+ přítomnost lektora (který se vám věnuje na 100% a může vás kdykoli opravit nebo vám vysvětlit to, co vám není jasné)

+ motivace (když už máte lekce s lektorem zaplacené nebo domluvené, nebudete je přece rušit, ne? :))

+ větší důraz na konverzaci (pokud si to přejete, může být hodina výlučně konverzační – záleží jen na vás)

menší interaktivnost (v poměru 1 na 1 se vylučuje mnoho činností, které se k procvičení a upevnění používají ve skupinách)

větší náročnost (při poměru 1:1 je jasné, že žádná pauza nebude – přemýšlet a mluvit musíte prakticky pořád)

vyšší cena za lekci (v porovnání s cenou 1 lekce u skupinových kurzů, vás individuální výuka vyjde dráž)

Na závěr mi dovolte krátké doporučení ohledně toho, pro koho je primárně určena skupinová výuka a pro koho individuální. Skupinová výuka je v každém případě vhodná pro všechny, kteří chtějí na úrovni svých znalostí pracovat, obnovit je nebo je udržovat, ale kteří nespěchají na okamžité výsledky. Oproti tomu individuální lekce jsou vhodnější pro ty, kteří sledují nějaký konkrétní krátkodobý cíl (například složení zkoušky, získání zaměstnání nebo zahraniční cesta) či pro ty, kteří mají specifické požadavky, neslučitelné s požadavky ostatních studentů (například doučování školní angličtiny).

Please follow and like us:
0

Sport v kombinaci se studiem? Ano, jde to!

Když jsme v JS FAN před pár lety přemýšleli, co svým klientům nabídnout nového a jak inovovat naše letní tábory pro děti, objevila se nabídka, kterou jsme prostě nemohli odmítnout. Ta nabídka se týkala spolupráce s bruslařským oddílem RTS Praha, konkrétně spoluorganizování letních příměstských táborů v Běchovicích. Ačkoli si asi nikdo z nás v té chvíli neuměl pořádně představit, jak to přesně bude probíhat, v jednom jsme měli jasno. Výuka angličtiny a výuka bruslení v jednom, to je to, co začneme nabízet. Tušili jsme, že tahle kombinace bude táhnout, ale jak moc, to nás překvapilo.

11137093_1146715725357950_3044661959731719179_n

Hned první ročník tábora se nám vyvedl tak, že jsme kompletně zaplnili všechny pořádané turnusy. Kapacita byla tehdy, stejně jako dnes, 30 dětí. Chvála Bohu se nejednalo pouze o jednorázový úspěch způsobený reklamou, jak se to občas stává, a který rychle vybublá. Po prvním ročníku jsme uspořádali stejně úspěšný druhý a pozitivní ohlasy se jen hrnuly. „Vážená paní Prokopová, chtěli bychom ještě jednou poděkovat za angličtinu s bruslením, i za to, že jste umístili obě naše děti. Péťa měnila školu a přešla do třídy, kde děti měly angličtinu od první třídy. Díky Vašemu kurzu nebyla ztracená a paní učitelka ji moc chválila. I bruslení jim prospělo, jsme rádi, že si poslední týden prázdnin takto užili….“, napsala nám například jedna spokojená maminka.

Jsme velmi rádi, že se na táboře dětem líbí a že jim k něčemu je. To je ostatně důvod, proč tábory pořádáme. Bez spokojenosti dětí a zástupně jejich rodičů by to nešlo. A když navíc svou obvyklou výuku AJ propojíme s pohybem, kterého se dětem dnes tak zoufale nedostává, a pobytem na čerstvém vzduchu, tím líp.

Tábor samozřejmě realizujeme i letos, a to v jednom červencovém a 2 srpnových turnusech. Stejně jako v předchozích letech, i letos se mohou děti těšit na dopoledne s angličtinou a odpoledne na bruslích. A kdo s námi už na táboře byl, ten ví, že „dopoledne s angličtinou“ rozhodně neznamená nudné drilování se u stolů a vyplňování cvičení, ale maximální možné zapojení her, soutěží a všemožných TPR aktivit (=total physical response, tedy aktivit, kdy se děti učí za pomoci vykonávání nejrůznějších pohybů a zapojují celé tělo).

Při odpoledním bruslení pak děti čeká nejenom obyčejná jízda vpřed, ale také například učení se slalomům. Všichni si mohou vyzkoušet jednoduchou opičí dráhu, zkušení bruslaři mohou závodit a nakonec se všichni pobaví při karnevalu a pouti na bruslích.

Program je zkrátka bohatý a my už se na tábory moc těšíme. Doufejme tedy, že nám vyjde pěkné počasí, abychom si to užili opravdu naplno! 🙂

Please follow and like us:
0